FALAN AND LARC support symposia to be held during the Annual Meetings of the Societies in 2017 New!

Spanish

+ FALAN YOUNG INVESTIGATOR  Symposium (FALAN-YI)
+ IBRO LARC-FALAN Symposium
+ Special Support for a Neuroscience Society Annual Meeting

DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA FALAN CONTRA CORTES NO ORCAMENTO

Portuguese, Brazil

Buenos Aires, 20 de Outubro de 2016

Para Câmara de Deputados Senadores
do Congresso Nacional

DECLARACION DE LA ASAMBLEA DE FALAN FRENTE A LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS

Spanish

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016

Sr/a. Diputado/a o Senador/a
Honorable cámara de Diputados Senadores
del Congreso de la Nación
S / D

De nuestra consideración:

Subscribe to FALAN RSS